دسته بندی ها
جدید ترین ها
 
 
دانلود رایگان گزارش کارآموزی در سازمان آب و فاضلاب
قیمت    رایگان

دانلود رایگان گزارش کارآموزی در سازمان آب و فاضلابگزارش کارآموزی  رشته عمران ساختمان فلزی
قیمت    7000تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران ساختمان فلزی نمونه جدید 93
نکات فنی و اجرایی مربوط به خاکریزی و زیر سازی فنداسیون :
بتن مگر چیست؟
قالب بندی فنداسیون چگونه است؟


گزارش کارآموزی  دفتر فنی مهندسی نمونه 1
قیمت    7000تومان

گزارش کارآموزی دفتر فنی مهندسی نمونه 1

گزارش کارآموزی جوش در ساختمان
قیمت    7000تومان

گزارش کارآموزی جوش در ساختمانگزارش کارآموزی اجرای ساختمان اسلکت فلزی
قیمت    7000تومان

گزارش کارآموزی اجرای ساختمان اسلکت فلزی

مع


دانلود رایگان گزارش کارآموزی عایق کاری ساختمان
قیمت    رایگان

گزارش کارآموزی عایق کاری ساختمانگزارش کارآموزی  دفتر فنی مهندسی نمونه2
قیمت    6000تومان

گزارش کارآموزی دفتگزارش کارآموزی شهرداری
قیمت    3500تومان