دسته بندی ها
جدید ترین ها
 
 
گزارش کارآموزی  فوتسال
قیمت    7000تومان
گزارش کارآموزی رشته تربیت بد


گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی شطرنج
قیمت    7000تومان
گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی شطرنج( فایل ورد)
شامل:
مكان كارآموزي
صفحه تقدیر و تشکر از استاد
مقدمه
گزارش کار بصورت کامل در 20 صفحه ورد
نتیجه گ


گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی شنا
قیمت    7000تومان
گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی شنا( فایل ورد)
شامل:
مكان كارآموزي
صفحه تقدیر و تشکر از استاد
مقدمه
گزارش کار بصورت کامل در 22 صفحه ورد
نتیجه گی


گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی بدمینتون
قیمت    7000تومان
گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی بدمینتون( فایل ورد+ پی دی اف)
شامل:
مكان كارآموزي
صفحه تقدیر و تشکر از استاد
مقدمه
گزارش کار بصورت کامل در 26 صفحه ورد


گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی فوتبال
قیمت    7000تومان
گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی فوتبال( فایل ورد+پی دی اف)
شامل:
مكان كارآموزي
صفحه تقدیر و تشکر از استاد
مقدمه
گزارش کار بصورت کامل در 23 صفحه ورد <


کارآموزی ورزش های دبستان
قیمت    6000تومان

کا


گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی آموزش والیبال
قیمت    7000تومان

گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی آموزش والیبال

گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی تنیس روی میز
قیمت    6000تومان

گزارش کارآموزی رشته تربیتگزارش کارآموزی حسابداری در اداره  تربیت بدنی
قیمت    رایگان

گزارش کارآموزی حسادانلود گزارش کارآموزی ژیمناستیک
قیمت    6000تومان

دانلود گزارش کارآموزی ژیمناستیکگزارش کارآموزی آسیب شناسی ورزشی
قیمت    5000تومان

گزارش کارآموزی آسیگزارش کار آموزی دو و میـــــــدانـــــی
قیمت    6000تومان

گزارش کار آموزی دو و میـــدانلود رایگان گزارش کارآموزی نقش تربيت بدني در آموزش و پروش
قیمت    رایگان

دانلود رایگان گزارش کارآموگزارش کارآموزی تکواندو
قیمت    8000تومان

گزارش کارآموزی ورزش تکواندو


گزارش کارآموزی تکواندو
قیمت    8000تومان

گزارش کارآموزی ورزش تکواندو