جدید ترین ها
logo-samandehi
 
 
قیمت    12000   تومان
Based on 0 reviews.
طرح توجیهی دامداری صنعتی گوسفندی - پروار بندی بره پرواری ویرایش سال 95


قیمت    0   تومان
Based on 0 reviews.

جیره غذایی پرواربندی بره و برآورد هزینه لازم بری راه


قیمت    10000   تومان
Based on 0 reviews.

طرح توجیهی بره پرواری 200 راسی برای سایت کارا نگارش بهمن 96قیمت    10000   تومان
Based on 0 reviews.
طرح توجیهی بره پرواری 500 راسی بر


قیمت    10000   تومان
Based on 0 reviews.
طرح توجیهی بره پرواری 100 راسی مخصوص سامانه کارا


قیمت    15000   تومان
Based on 0 reviews.
پرواربندی بره 100 رأسی
پرواربندی گوسفند در چندین مقاله در همین سا


قیمت    15000   تومان
Based on 0 reviews.
پرواربندی بره 100 رأسی
پرواربندی گوسفند در چندین مقاله در همین سا


قیمت    20000   تومان
Based on 0 reviews.

 طرح توجیهی پرواربندی بره 500 راسی نگارش سالقیمت    22000   تومان
Based on 0 reviews.

طرح توجیهی پرواربندی بره 50 رأسی نگارش سال 98

قیمت    22000   تومان
Based on 0 reviews.

طرح توجیهی پرواربندی بره 50 رأسی نگارش سال 98

قیمت    22000   تومان
Based on 0 reviews.

طرح توجیهی پرواربندی بره 50 رأسی نگارش سال 98

قیمت    22000   تومان
Based on 0 reviews.

طرح توجیهی پرواربندی بره 100 راسی

قیمت    22000   تومان
Based on 0 reviews.

طرح توجیهی پرواربندی بره 100 راسی

قیمت    0   تومان
Based on 0 reviews.
از میان تمامی پرورش‌های مربوط به دام و طیور پرواربندی یا به‌طورکلی نگهداری گوسفند از اهمیت خاصی برخور