تهیه طرح توجیهی ،از ضررهای هنگفت مالی و اعتباری جلوگیری می کند.هر ایده ای تا روی کاغذ ریز نشود قابلیت اجرا پیدا نمی کند

دانلود پاورپوینت سقف کامپوزیت (قالب روفیکس) -اجرای سقف روفیکس -

دانلود پاورپوینت سقف کامپوزیت (قالب روفیکس) -اجرای سقف روفیکس

سقف های کمپوزیتی در سازه های فلزی
که ترکیبی از فولاد و بتن برای اینکه یکپارچگی این سقف رعایت شوند شود از برشگیر (نبشی)استفاده می شود که این نبشی با بتن درگیری ایجاد کرده و یکپارچگی درست می کند و چون تیرهای  فرعی کمپوزیت به علت گیردار بودن تیرهای اصلی و با توجه به لنگر پوش (لنگر زلزله) بتن روی تیرهای اصلی نمی تواند به مقاومتش کمک کند .
اجرای این قالب به این شکل است که قوطی های برش داده شده که به اندازه ی فاصله ی دو دهنی تیر میباشد را به وسیله ی دو نفر که هر کدام بر روی یک تیر قرار گرفته اند با استفاده از یکتکه الوار که به اندازه ی (ارتفای تیر منهای ضخامت قوطی ) بریده شده است در زیر قوطی قرار داده و با چکش در سر جای خود محکم می کنیم.

(تمام قسمتی که کل قالب اشغال می کند به اندازهی ارتفاع تیر لانه زنبوری میباشد) بعد از اینکه در تمام سقف اسکلت قالب اجرا شد ورقه های فلزی را که هم عرض با دهانه ی تیرها میباشد بر روی اسکلت قالب قرار می دهیم. (ضخامت ورق به گونه ی است که وقتی روی اسکلت قالب قرار میگیرد با لبه ی تیر همسطح میشود). برای جلوگیری از چسبندگی بین بتن وقالب بر روی قالب را با روغن می پوشانیم.

 

 سقف کامپوزیت

سقف کامپوزیت


فهرست مطالب موجود در پاورپوینت سقف کامپوزیت (قالب روفیکس):
سقف کامپوزیت
سقف های کمپوزیتی در سازه های فلزی
آماده سازی اولیه:
اجرای قالب:
نحوی اجرای سقف
بتن ریزی سقف:
داکتها:
نحوی اجرای داکت:
معایب سقف کامپوزیت:
گلمیخ(برشگیر):
گلمیخ (برشگیر)اجراشده روی تیر:
سقف کمپوزیتی اجرا شده روی رامپ
بتن ریزی رامپ:
قالب روفیکس:
اجرای رامپ و پله (قالب روفیکس):
بتن ریزی پله:
قالب روفیکس روی سقف:
سقف کمپوزیت بعد ازاتمام کار:

پاورپوینت سقف روبیکس واقعا کامل است و عکس های زیاد و با کیفیتی در مورد سقف کامپوزیت دارد . عکس ها با مطالب مرتبط هستند.

تعادا اسلاید: 22 اسلاید پاورپوینت

دانلود پاورپوینت آماده سقف های pvc

نویسنده

سمیه ملکی
قیمت:   10000تومان

جهت سفارش طرح توجیهی با خانم مهندس ملکی تماس بگیرید.(09015516984)

ممکن است از این مطالب خوشتان بیاید

مطالب مرتبط
معرفی دوستان و همکاران

دیدگاه های شما

افزودن یک دیدگاه