گزارش کارآموزي رشته کامپیوتر در درمانگاه
جدید ترین ها
logo-samandehi
 

گزارش کارآموزي رشته کامپیوتر در درمانگاه


گزارش کارآموزي رشته کامپیوتر در درمانگاه

فهرست مطالب

فهرست شکل ها

معرفیِ محل کارآموزي

محدوده و کاربرد

اجزاء مفهومی

شاخص هاي ارزیابی سیستم هاي اطّلاعات درمانگاهی

سیستم اطّلاعات مدیریت منابع

پرونده الکترونیکی پزشکی

پرونده الکترونیکی پرستاري

سیستم اطّلاعات پرسنلی و زمان بندي

سیستم هاي تصمیم یاري

سرویس امنیتی

سرویس ارتباطی

سرویس دوراپزشکی

سیستم اطّلاعات پذیرش

سیستم اطّلاعات بیماران سرپایی

سیستم اطّلاعات بخش

 

سیستم اطّلاعات داروخانه

سیستم اطّلاعات مدارك پزشکی

سیستم اطّلاعات ترخیص
 

ارسال شده توسط سعید ایزدی پور درتاریخ   

5:34:42 PM


فرمت :
تعداد صفحات :
حجم فايل:
  ارسال ديدگاه    | نظرنظر0
     |  تعداد دفعات بازديد
     |  تعداد دفعات دانلود

قيمت : 5000تومان