دسته بندی ها
جدید ترین ها
 
 
مراحل پرورش زالو - اموزش پرورش زالو -هزینه راه اندازی پرورش زالو + طرح توجیهی
قیمت    رایگان
مراحل پرورش زالو - اموزش پرورش زالو -هزینه راه اندازی پرورش زالو + طرح توجیهیچگونگی پرورش زالو - هزینه راه اندازی پرورش زالو
قیمت    رایگان

همه چیز در مورد زالو تکثیر و تولید و پرور


راهنمای کامل و جامع نوشتن طرح توجیهی+ دانلود نمونه های طرح توجیهی آماده
قیمت    رایگان
نحوه نگارش طرح توجیهی - چگونه يک طرح توجيهي


مراحل نوشتن طرح توجیهی -نحوه ارائه طرح پیشنهادی - اصول نگارش طرح توجیهی
قیمت    رایگان

مراحل نوشتن طرح توجیهی - نحوه ارائه طرح پیشنهادیسرمایه مورد نیاز برای پروار بندی بره و جیره نویسی بره پرواری
قیمت    رایگان

جیره غذایی پرواربندی بره و برآورد هزینه لازم بری راه اندازی ب