دسته بندی ها
جدید ترین ها
 
تولید جوراب
30000تومان
 
برنامه ماشین حساب ساده با ساختار Goto
قیمت    رایگان

دانلود برنامه ماشین حساب ساده به زبان سی پلاس پلاس

برنامه ای که سورس آن در ادامه آمده است ی


برنامه تولید اعداد تصادفی در سی پلاس پلاس
قیمت    3000تومان

تولید اعداد کاملا تصادفی در C++

این برانه همانطور که از نامش پیداست می تواند اعداد تصادفی ر


برنامه رسم نمودار با استفاده از عبارات جبری در C
قیمت    5000تومان

برنامه رسم نمودار گرافیکی در C++

روش کار برنانه ساده است ، شما عبارتی مانند y = ax^2 + bx + c را وارد کرده و برنامه همانطور که در ش


برنامه ای برای حل معادلات جبری ساده با C
قیمت    5000تومان

سورس برنامه ای برای حل معادلات جبری ساده


این برنامه به زبان C++ نوشته شده و قادر به حل معادلات جبری ساده مانند 3x+5=10 می ب


برنامه ماشین حساب مهندسی به زبان C
قیمت    10000تومان

دانلود سورس برنامه ماشین حساب مهندسی به زبان C++

برنامه ماشین حساب مهندسی با ظاهر کاملا گرا


برنامه یک ماشین حساب ساده با سی
قیمت    رایگان

دانلود سورس برنامه ماشین حساب ساده به زبان  C

#include <stdio.h>

#define MA


سورس برنامه تبدیل اندازه های مختلف به هم
قیمت    3500تومان

دانلود سورس برنامه تبدیل انواع اندازه ها به هم با C++

ای


سورس برنامه تبیدل عبارت ههای میانوندی به پسوندی به زبان C
قیمت    2500تومان

دانلود سورس برنامه تبدیل infix به postfix

این برنامه میتواند عبارات میانوندی را به پسوندی تبدیل کند
سورس این برنا


برنامه ای بنویسید که نمودار x , y را روی صفحه چاپ کند
قیمت    5000تومان

برنامه ای بنویسید که نمودار x, y را روی صفحه چاپ کندC

این برنامه با زبان سی و توابع گرافیکی C نوشته شده است و با وارد کرد


سورس برنامه درون یابی چند جمله ای و عملیات با C
قیمت    2000تومان

دانلود سورس برنامه درون یابی چند جمله ای ها با C++

کد


برنامه ای بنویسید که کوچکترین عدد را چاپ کند
قیمت    رایگان
دانلود سورس برنامه پیدا کردن کوچکترین عدد با C++
این برنامه می تواند از بین 7 عدد کوچکترین عدد را پیدا کند ، همانطور که میبینید با افزایش یا کاهش عدد در حلقه fore می ت


برنامه محاسبه سوخت ماشین برحسب مایل
قیمت    2000تومان

دانلود سورس برنامه محاسبه سوخت با C++


این برنامه به زبان سی پلاس پلاس و برا


سورس کد تبدیل انواع واحد ها به زبان C++
قیمت    رایگان
دانلود سورس کد تبدیل انواع واحدها به زبان سی پلاس پلاس


ماشین حساب ساده با  ++c
قیمت    5000تومان
پروژه برنامه نویسی ماشین حساب ساده به زبان++c

تست شده و قابل اجرا روی سیتم تک هسته ای بدون هیچ مشکل