همه دوره های آموزشی

دوره آموزش پرورش قورباغه

دوره آموزش پرورش قورباغه


محل برگزاری : تهران


تاریخ : 1398/11/27

نمایش جزئیات
دوره آموزش پرورش مرغ تخمگذار بومی

دوره آموزش پرورش مرغ تخمگذار بومی


محل برگزاری : تهران


تاریخ : 1398/11/26

نمایش جزئیات
دوره آموزشی کشت زعفران گلخانه ای | دوره آموزش کشت ایروپونیک زعفران

دوره آموزشی کشت زعفران گلخانه ای | دوره آموزش کشت ایروپونیک زعفران


محل برگزاری : تهران


تاریخ : 1398/11/21

نمایش جزئیات
دوره آموزشی کشت زعفران گلخانه ای | دوره آموزش کشت ایروپونیک زعفران

دوره آموزشی کشت زعفران گلخانه ای | دوره آموزش کشت ایروپونیک زعفران


محل برگزاری : تهران


تاریخ : 1398/11/22

نمایش جزئیات