دوره آموزش پرورش مرغ تخمگذار بومی

دوره آموزش پرورش مرغ تخمگذار بومی

دوره آموزش پرورش مرغ بومی به صورت حضوری برگزار می شود , در این دوره همه مطالب و آموزش های لازم در زمینه پرورش مرغ بومی به شما عزیزان داده خواهد شد , در این دوره سعی شده است که  مطالب از پایه به شما آموزش داده شود و در ابتدا آشنای با جایگاه و تجهیزات لازم برای پرورش مرغ و نحوه مدیریت صحیح تغذیه مرغ بومی و آشنایی با بیماری های و کنترل بیمار