دوره تخصصی پرورش قارچ دکمه ای خوراکی

دوره تخصصی پرورش قارچ دکمه ای خوراکی

رشد قارچ امروزه به طور کلی نیاز به سرمایه گذاری بالایی ندارد و می توانید در ساختمان های عایق بندی شده که بتوان در آنجا دما ، رطوبت و  تهویه را کنترل کرد پرورش دهید. هر چه عوامل محیطی پرورش بیشتر تحت کنترل باشند بیماری ها و آفات و اختلالها را بهتر می توان تحت نظر داشت و محصول با کیفیت تری تولید نمود.