تهیه طرح توجیهی ،از ضررهای هنگفت مالی و اعتباری جلوگیری می کند.هر ایده ای تا روی کاغذ ریز نشود قابلیت اجرا پیدا نمی کند

معرفی بنیاد برکت و طرح های توجیهی آن

معرفی بنیاد برکت

بنیاد برکت تشکلی است که به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) وابسته بوده و با ارايه‌ ییک الگوی موثر و كارآمد، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را به مشارکت و سرمایه گذاری در مناطق محروم و توسعه نیافته کشور ترغیب و تشویق نموده و همچنین كارآفرينان بومی بیشماریرا در اقصی نقاط كشور به سرمايه‌گذاری و اشتغال زایی در این مناطق گمارده است.

 
 بنیاد برکت و طرح های توجیهی آن

بنیاد برکت عام المنفعه بوده وهدف آن سرمایه ‌گذاری در استان‌ها و مناطق محروم کشور که کمتر از سوی سرمایه گذاران و بخش‌های خصوصی مورد حمایت قرار گرفته‌اند و به دلیل داشتن شرایط و اوضاع نامطلوب زیرساختی، از سایر استان‌ها عقب‌ افتاده اند، می باشد. بنیاد برکت در تلاش است که چنین مناطقی نیز تا حدودی پیشرفت کرده و رشد مطلوبی داشته باشند.
اهداف اصلی بنیاد برکت را می توان توانمند سازی سرمایه گذاران و کارآفرینان با هدف اشتغال زایی پایدار و محرومیت زدایی دانست. این بنیاد با روشی منحصر به خود در اجرای طرح های اقتصادی مناطق محروم کشور فعالیتمی کند.
روش و مدل مشاركتی بنياد بركت، به گونه ای خاص وانحصاری می باشد و تا کنون چنین مدلی در ايران اجرایی نشده است. این بنیاد بر خلاف بانک ‌ها كه سيستم وام یا قرض‌ دهی دارند، به هیچ کس وام نمی دهد، بلکه یک مدل مشاركتی است و به طور کامل یک شريک محسوب مي‌شود. این مشاركت بر پایه اصول مالی خرد شكل یافته است. در واقع منابع سرمايه‌ ای شريک و منابع سرمايه‌ای بنياد بركت همراه با درصدی از وام بانكی كه عموما در عرف مالی منابع غير سرمايه‌ای نامیده مي‌شود، مقدار كل سرمايه یک طرح در دست اجرا را تشكيل می ‌دهند.

طرح های توجیهی بنیاد برکت

بنياد بركت تا سقف ۴۹ درصد در پروژه‌های كارآفرینی مشاركت دارد و ۵۱ درصد باقیمانده رادر اختيار یک كارآفرين بومي قرار می دهد؛ زیرا باور بنیاد برکت این است که كسي كه طرح و ايده جدیدیرا با هدف تجاری سازی به بنياد معرفی میكند، مناسب ترین شخص جهت اداره‌ی آن طرح و مجموعه است.
البته از سویی بنیاد برکت مشارکت كم‌تر از ۳۳ درصدی هم ندارد.چرا که می خواهد همواره یکی ازصندلی های هيئت مديره را به خود اختصاص دهد، بنابراین درصد مشاركت بنیاد در محدوده۳۳ تا ۴۹ درصد قابل تغییراست.

 فعالیت های موثر بنیاد برکت

اساس گزینش پروژه‌ها در طرح توجیهی بنیاد برکت اين است كه طرح از نظر اقتصادی توجيه‌پذير باشد. به این دلیل که اگر طرحی فاقد توجیه اقتصادی باشد در طولانی مدت با شکست مواجه خواهد شد وافراد مشغول در آن طرح یا مجموعه بیکار می‌شوند که این امر با هدف بنیاد برکت که ایجاد اشتغال پایدار است در تناقض می باشد و لذا مانع تحقق اهداف بنیاد می گردد.
يكي ديگر از معیارهای بنیاد برکت برای انتخاب پروژه اين است كه طرح بایستی منطبق برمنفعت و مزیت های منطقه باشد. به طور مثال در جنوب كشور احتمالا پروژه شيلات مزيت نسبی منطقه ای ساحلی باشد و طرح های دامداری و كشاورزی در مناطق ديگری مزيت نسبی محسوب شوند. از سویی، هدف نهایی بنیاد برکت محروميت‌ زدایی از مناطق محروم کشور است و از این رو پروژه‌های گزينشی حتما باید در چنین مناطقی قرار داشته باشند.

طرح مهتاب بنیاد برکت

طرح مهتاب بنیاد برکت در واقع مختصر شده ی عبارت (مدل هادی تلاش اقتصادی برکت) می باشد. مهتاب به دنبال آن است که با ارائه ی مدل ها و طرح‌‌های کسب و کار خرد بنا به زمینه‌ها و ظرفیت‌های روستایی، پیوندی میان مجموعه‌های «آفتاب» و «آسمان» بنیاد باشد. به بیانی دقیق تر اگر در طرح آسمان در پی تولیدات خانگی و خرد و در طرح آفتاب به دنبال پشتیبانی و تلاش برای تأمین چرخه‌ی تولید هستیم، در طرح مهتاب بنیاد برکت مدل‌های کسب و کار مطلوب را ارائه می دهیم.
کسب‌وکارهای خرد روستایی توانایی های خاصی را دارا می باشند که با بهره گیری از آن‌ها می‌توان تأثیراتچشم گیری را بر توسعه‌ و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی روستاها داشت. با این وجود، نبودنمدل و طرح مطلوب و مناسب یکی از علل مهمی است که از رونق یافتن این قبیل کسب و کارها ممانعت می کند. از این‌رو، تیم تحقیق و توسعه‌ی بنیاد برکتبر آن بوده است که با ایجادطرح «مهتاب» این مانع بزرگرا تا حدود زیادی برطرف نموده و با ارائه ی مدل‌ها و طرح‌های در خور با شرایط روستایی گام موثری در راستای شکوفایی و رونق کسب‌وکارهای خرد بردارد.

به دلیل تنوع زمینه‌های کسب و کار در اکثر روستاها، طرح «مهتاب» به شکل یک مجموعه و به صورت سلسله‌وار انتشار می یابد.از آن‌جایی که دام‌پروری از زمینه های مهم و اساسی اشتغال روستایی محسوب می گردد و از لحاظ بازاریابی نیزاز وضعیت مطلوبی برخوردار است.
 

تامین چرخه تولید با طرح مهتاب بنیاد برکت

اولین نسخه از طرح «مهتاب» به دام‌هایی نظیرگوسفند و بزاختصاص یافته است. از این رو سعی شده است که به کمک کارشناسان و متخصصان پرورش گوسفند و بز، مباحث مربوط به این مسائل رابه‌طور کامل و همه‌جانبه مورد بررسی قرار داده و با بیانی ساده و آشکار، در قالب مدلی ساده و قابل اجرا در دسترس خانوارهای روستایی فعال در حرفه دام پروری قرار گیرد.

طرح آفتاب و مهتاب بنیاد برکت

طرح آسمان بنیاد برکت

آسمان که مختصر شده ی عبارت«آيين نامه‌ی سرمايه گذاری مردمی و اشتغال نيروی انسانی» می باشد. طرح آسمان بنیاد برکت از جمله طرح هايی است که در مقياس شهرستانی به تنظيم روابط بین متغيرهای اصلی تاثیرگذار بر مسئله فقر زدايی پرداخته و با هدف حرکت به سوی ارتقای سطح معيشت در رنج گسترده و پايدار به راه خود ادامه می دهد.
تسهیلات بنیاد برکت

پروژه ها و طرح‌های کارآفرینی، اشتغال‌زایی و خلاقانه پس از تائید توسط مراکز نوآوری، برای دریافت تسهیلاتی با بهره کم جهت ایجاد اشتغال به بنیاد برکت معرفی می گردند.
تسهیلات بنیاد برکت با بازپرداختی ۵ ساله و با کارمزد ۴ درصدی به اشخاص دارای طرح‌ ها و پروژه های کارآفرینی و مبتکرانه پرداخت خواهد شد. توجه داشته باشیدکه این پرداخت‌ها که در واقع وام طرح برکت به شمار می آیند به هیچ عنوان محدودیتی نداشته و به هر تعداد طرح نوین و کارآمد ارائه شده، اختصاص می‌یابد.

طرح سحاب بنیاد برکت

در این بخش از مقاله طرح سحاب بنیاد برکت را که مختصر شده ی عبارت (سرمایه‌گذاری حمایتی اشتغال برکت) می باشد مورد بررسی قرار می دهیم.
دقت داشته باشید که بنیاد برکت هدف اصلی و اساسی خود را توسعه‌ و پیشرفت کسب‌وکارهای کوچک و پایدار و نیرومند سازی قوای اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم و روستایی با در نظر گرفتن مزیت‌های نسبی و رقابتی این مناطق عنوان کرده است.

به جرات می توان گفت که جوامع روستایی، سرمایه‌ی انسانی و اجتماعی کشور و پایه‌ های اصلی تولید و توسعه‌ی پایدار می باشند. بنیاد برکت به دنبال توسعه‌ی مناطق روستایی و محروم، مبتنی بر اصول علمی و با الگو گرفتن از تجربیات جوامع بین المللی و نیز با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت مناطق محروم می باشد وبر آن است که با برنامه‌ی مشخص و دقیقی و با برداشتن گام‌های عملیاتی موثر به محرومیت‌زدایی از جوامع روستایی و ایجاد اشتغال پایدار در این جوامع بپردازد و از این‌ جهت، طرح‌های «آفتاب، آسمان، سحاب و مهتاب» طراحی و اجرا شده اند.

طرح اشتغال زایی و شرایط وام بنیاد برکت

بنیاد برکتاعلام کرده است کهبرای حدودا 13 هزار طرح قابل اجرا و اقتصادی، 280 میلیارد تومان وام قرض الحسنه البته باشرایط دریافت وام بنیاد برکت و با بازپرداختی 5 تا 6 ساله اعطاء می گردد. همچنین مدلی به عنوان طرح اشتغال زایی بنیاد برکتیا همان طرح آسمان برای مناطق روستایی طراحی نموده است که مطابق با توانمندی و سرمایه انسانی این روستاها می باشد.
درطرح اشتغالزایی بنیاد برکتت قریبا بین 8 تا 40 میلیون تومان وام با بررسی جوانب طرح و با اعمال شرایط وام بنیاد برکت در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و وام هایی با مبالغ کمتر برای مشاغل ساده تر در نظر گرفته می شوند.

طرح اشتغال زایی بنیاد برکت 


طرح اشتغالزایی بنیاد برکت برای روستاییان

به حول و قوه ی الهی بنیاد برکت در سال 1398 در حدود26 استان کشور فعالیت دارد که این استان ها تقریبا 155 شهرستان و 6 هزار روستا را در بر می گیرند. همچنین بنیاد برکتبرای امسال، ۳۰ هزار طرح اشتغالزایی را هدف‌گذاری نموده است.
اخیرا معاون توسعه اشتغال زایی اجتماع محور بنیاد برکت با طرح این مسئله که در طرح آسمان بنیاد برکت هدف ما توسعه قوای انسانی و انسجام اجتماعی و اقتصادی است، اعلام داشته است که تسهیلگران و سرمایه گذاران با تهیه و تامین منابع، کمکی در راستای ایجاد صندوق‌های پشتیبانی کسب و کارهای کوچک و بزرگ و توسعه کسب و کار روستایی و مناطق محروم هستند. همچنین در راستای طرح توسعه روستایی آسمان، تسهیلگران بسیاری جهت بهبود و رفع مشکلات و دغدغه های روستاییان در تلاش می باشند.
ضمنا چنانچه روستاییان دارای طرح اشتغال زایی باشند، تسهیلگر می تواند  با پرداخت وام و تسهیلات قرض الحسنه و همچنین آموزش‌های مورد نیاز برای اجرایی شدن و پیاده سازی طرح مذکور به روستائیان کمک رسانی نماید.

طرح اشتغالزایی بنیاد برکت برای روستاییان

 طرح های بنیاد برکت برای کمک رسانی به مناطق محروم

دقت داشته باشید که اقدامات تسهیلگر فقط به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ای به مشاغل روستایی خلاصه نمی‌شود، بلکه یک تسهیلگر موظف است که در عملیات اخذ مجوز‌های اجرایی یک‌طرح نیز به روستائیان و جوامع محروم کمک کند.

 

برای اطلاع از راهنمای مشارکت در طرح بنیاد برکت اینجا کلیک کنید.

 

نویسنده

سمیه ملکی

جهت سفارش طرح توجیهی با خانم مهندس ملکی تماس بگیرید.(09015516984)

ممکن است از این مطالب خوشتان بیاید

مطالب مرتبط
معرفی دوستان و همکاران