دانلود رایگان پایان نامه بررسي علل و عوامل سرقت و مسائل و معضلات اجتماعي

دانلود رایگان پایان نامه بررسي علل و عوامل سرقت و مسائل و معضلات اجتماعي

تقدير و تشكر
اين تحقيق كه به توصيه معاونت پژوهشي دانشكدة پليس جنايي – جناب سروان اسكيني و با راهنمايي و نظارت جناب سرهنگ هندياني سرآغازي شد تا مديريت مطالعات اجتماعي جهت بررسي مسائل و معضلات اجتماعي – علل و عوامل سرقت به تحقيق و تفحص بپردازد. هر چند كه اين تحقيق خالي از اشكال نيست ولي به بركت آن تجربيات خوبي عايد گرديد كه نتايج آن در طردهاي آتي مفيد و ثمر خواهد بود. در اينجا برخود لازم مي‌دانم، از راهنماييها و زحمات همكاران محترمي كه مرا در راستاي انجام اين تحقيق ياري نمودند به شرح ذيل تقدير و تشكر نمايم.
  • جناب سرهنگ عبداله مندياني – استاد راهنما
  • جناب سرهنگ جعفر آژنگ – رئيس پليس پيشگيري استان ايلام
  • جناب سرهنگ آزرم معاون محترم پليس آگاهي استان ايلام
  • جناب ستوان دوم بختيار زنجي جمعي كاركنان پليس آگاهي استان ايلام
در پايان مجدداً از زحمات و تلاشهاي فراوان همكاران گراميم كه در راستاي ازدحام اين تحقيق به بنده كمك كردند كمال تشكر و قدرداني را دارم و آرزوي سلامتي و تندرستي و پيروزي در تمام مراحل زندگي را براي اين همكاران محترم را دارم.

چكيده :
اين تحقيق كه بعنوان پروژه تخصصي و تحقيق جهت ارائه به دانشكده جنايي تهيه گرديده به بررسي مسأله سرقت در ابعاد مختلف مي‌پردازد در تبيين ماهيت و علل سرقت نظر گاههايي متفاوت طرح شده است و اين نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت مي‌باشد.
بايد ديد از چه عوامل و علل اجتماعي و اقتصادي، و يا حالات هيجاني و نقص بيماريهاي رواني كه آنها نيز ممكن است زائيده شرائط اقتصادي و اجتماعي باشند، ناشي مي‌گردمد و يا بر اثر شرائط خاصي پديد مي‌آيند يا بر اثر تكرار، تثبيت شده‌اند سرقت يك نوع رفتار خاص نيست بلكه گسترده‌اي از رفتارهاي متعدد است.
در بوجود آمدن آن يك علت وجود ندارد، بطور كلي عوامل مختلفي از جمله خانواده، فقر، مادي فرهنگي، اجتماعي، بيكاري، مهاجرت، رشد جمعيت و غيره در آن تأثير گذار است پس چندين عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت مي‌شود گاهي عوامل مختلف مي‌توانند نوعي رفتار را باعث شوند و گاهي نيز انواع مختلفي از  رفتارها مي‌توانند از عوامل مشابهي ناشي گردند.
مسأله سرقت از طرفي نتيجه تناقص شرائط، آگاهي اخلاقي و از طرف ديگر نتيجه تناقص استانداردهاي زندگي و الگوهاي افراد، عملكرد و عضويت اجتماعي است از اين رو يكي از عميقترين مسائل قرن حاضر موضوع سرقت است. و بايستي با ارائه روشهاي مناسب در جهت پيشگيري با آن مقابله كرد.
سرقت، از جمله جرايمي است كه امنيت جامعه را به مخاطره مي‌اندازد و بسته به نوع آن از حساسيتهاي ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد، در جوامع متمدن كنوني سرقت و شيوه‌هاي آن متحول گرديده و انواع جديدي از سرقت نيز پديدار شده است. اين تحقيق كه جهت بررسي علل و عوامل موثر بر سرقت به منظور ارائه راهكارهاي مناسب جهت پيشگيري و مبارزه با سرقت در استان يزد به عمل آمده است، سعي دارد عواملي كه موجب بروز سرقت در استان بويژه در شهر ايلام مي‌گردد را بررسي نمايد.
مقدمه (IN RODUCATION)
امروزه با گسترش اجتماعات و پيشرفته شدن جوامع و پيچيده تر شدن اين جوامع روابط ميان انسان‌ها و اجتماعات نيز به شكل فزاينده‌اي پيچيده و گسترده شده است.
در چنين شرايطي انسان‌ها به لحاظ سرشت و ذات خود هميشه و در همه حال در جهت آسايش، رفاه و پيشرفت مادي و اجتماعي خود تلاش مي‌كنند. اين تلاش‌ها به انحاء مختلف صورت مي‌پذيرد گروهي براي دستيابي به ثروت و رفاه در چارچوب و محدوده‌ي قوانين و رعايت حقوق ديگران حركت مي‌كنند در اين ميان گروهي نيز براي رسيدن به اهداف خود از هيچگونه تلاشي دريغ نمي‌كنند و حتي از شكستن هنجارها و قوانين وزير پاگذاشتن حقوق ديگران نمي‌گذرند و اين اقدامات را به عنوان راهكار و روش رسيدن به هدف خود برمي‌گزينند كه اين گونه رفتارها در طول تاريخ موجب به وجود آمدن قوانين اجتماعي و سيستم مجازات و ... گرديده است.
در اين تحقيق ما سعي مي‌كنيم كه يكي از جرائم عليه اموال و مالكيت انسانها يعني سرقت را معرفي  و از آنجا كه اين جرم با گذشت زمان و پيشرفته‌تر شدن وسايل ارتباطي دچار تغيير و دگرگوني شده به جرأت مي‌توان گفت كه روز به روز شيوه‌ها و روشهاي جديدي از سوي مرتكبين اين جرم ارائه و به مرحله‌ي اجرا در مي‌آيد مي‌كوشيم تأثير آموزش و اطلاع رساني همگاني را در كاهش ميزان ارتكاب اين جرم مورد بررسي قرار دهيم اميد است كه تلاشهاي صورت گرفته بتواند براي خوانندگان مثمر ثمر و مفيد واقع گردد.
در جوامع بشري، سرقت به عنوان يك جرم وجود داشته و خواهد داشت. اين پديده در طول زمان با روشهاي مختلفي انجام مي‌گرفته است. سرقت از جمله جرايمي است كه امنيت جامعه را به مخاطره مي‌اندازد. اين جرم در انواع مختلف صورت مي‌گيرد. از سرقت قلك پول گرفته تا سرقت مسلحانه بانك. سرقت، بسته به نوع آن از حساسيتهاي ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد و چون تأثير مستقيمي بر امنيت جامعه دارد و افزايش آن موجب كاهش احساس امنيت در شهروندان مي‌گردد، هميشه مورد توجه مسئولين و دست‌اندركاران جامعه بوده است.
اهميت اين موضوع به قدري است كه خداوند كريم در قرآن مجيد سوره مائده آيه 38 مي‌فرمايد :
«والسارق و السارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم»
لذا لازم است جهت پيشگيري و كاهش سرقت، به بررسي علمي موضوع پرداخت و از نتايج حاصله و استفاده از راهكارهاي آن جهت تحقق اهداف مورد اشاره استفاده از راهكارهاي آن جهت تحقق اهداف مورد اشاره استفاده نمود و ضمن جلب رضايت مردم كه همانا ولي نعمتان ما هستند، رضايت امام عصر ارواحنا له الفداء و خداوند باري تعالي را نيز فراهم نمود. «ان شاء الله »
طرح مسأله :
افزايش ميزان سرقت در سالهاي اخير در استان ايلام تا حدودي موجب تأثير منفي بر امنيت و احساس امنيت در استان يزد گرديده است، به طوري كه اين موضوع موجب گرديده تا مسئولين مربوطه به منظور كاهش آن (سرقت) جهت دست يازيدن به راه حلي علمي و عملي تلاش نمايند.
در حاليكه بسياري از افراد جامعه خود را با شرايط مختلف محيطي و مقررات وفق مي‌دهند، چگونه است كه تعدادي از آنهاست دست به سرقت زده، نظم و امنيت اجتماعي وفق مي‌دهند، چگونه است كه تعدادي از آنها دست به سرقت زده، نظم و امنيت اجتماع را خدشه دار مي‌نمايند.
يكي از قديميترين جرايم عليه اموال كه شايد از همان ابتداي پيدايش مفهوم مالكيت در جوامع بشري ارتكاب ميافته و معمولاً مجازاتهاي سختي هم براي مرتكبين مختلف پيش بيني مي‌شده است، جرم سرقت (1) مي‌باشد. اين جرم به دليل مهمتر بودن ارتكاب آن (در مقايسه با جرايم عليه اشخاص) بخش اعظم جرايم ارتكابي در كشورهاي مختلف را تشكيل مي‌دهد و همين كثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ايجاد مي‌كند.
امروزه در اكثر كشورهاي جهان جرم سرقت، بدليل تنوع و گوناگوني آن، به انواع مختلفي كه هر يك شرايط و مجازات مخصوص به خود را دارد تفكيك شده است كه اين از ميان مي‌توان از سرقت ساده (25)، سرقت مقرون به آزار يا تهديد (3) سرقت در شب و سرقت از بانكها، صرافيها، جواهر فروشيها و مكانهاي مشابه، سرقت توام با هتك حرز و نظاير آنها نام برد. علاوه بر اين براي مبارزه موثر با جرم سرقت، برخي از اعمال مرتبط با اين جرم نيز در نظامهاي حقوقي مختلف واجد وصف مجرمانه شناخته شده‌اند كه مهمتر از همه جرم مداخله در اموال مسروقه (4 ) مي‌باشد.


فهرست
چكيده :    6
مقدمه (IN RODUCATION)    9
طرح مسأله :    11
واژگان كليدي :    14
فصل اول : كليات    16
اهميت تحقيق :    17
هدف تحقيق :    18
روش تحقيق :    20
سابقه تحقيق :    21
محدوده تحقيق :    21
فصل دوم    23
ادبيات تحقيق :    23
تعريف سرقت :    24
طبقه بندي سارقين :    30
وظيفه ما در قبال سارق چيست ؟    36
براي كشف سرقت چه بايد كرد :    39
علل وقوع سرقت منازل :    44
مبارزه و مقابله با سرقت :    48
1- تاريخچه جرم سرقت در قوانين ايران    50
اثر مهاجرت درجرايم (سرقت)    53
فقر و بيكاري :    59
علل اجتماعي – اقتصادي سرقت    65
علل و انگيزه‌هاي رواني – عاطفي سرقت    67
جرم چيست ؟    71
عوامل ازدياد جرم    72
جرم شناسي سرقت    73
مطالعه موردي    74
رابطه سرقت با سایر جرائم    79
رابطه سرقت با اعتیاد:    79
رابطه سرقت و طلاق:    80
رابطه سرقت و جعل    81
رابطه سرقت با ضرب و جرح و قتل:    82
فصل سوم    85
تجزیه و تحلیل    86
بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات    95
بحث و نتیجه گیری    98
زندگی در غربت:    107
منابع و مآخذ:    111

 

نویسنده

قیمت:   رايگان

ممکن است از این مطالب خوشتان بیاید

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

افزودن یک دیدگاه