جدید ترین ها
logo-samandehi
 
 
طرح توجیهی بره پرواری 100 راسی مخصوص سامانه کارا
قیمت    10000تومان
طرح توجیهی بره پرواری 100 راسی مخصوص سامانه کارا


طرح توجیهی پست بانک با فرمت سامانه کارا نگارش بهمن 96
قیمت    10000تومان
طرح توجیهی پست بانک با فرمت سامانه کارا نگارش بهمن 96


طرح توجیهی پرورش بلدرچین 5000 قطعه ای مخصوص سامانه کارا نگارش بهمن 96
قیمت    10000تومان
طرح توجیهی پرورش بلدرچین 5000 قطعه ای مخصوص سامانه کارا نگارش بهمن 96

طرح تو


طرح توجیهی گاو شیری 10 راسی نگارش بهمن سال 96  با فرمت سایت کارا
قیمت    10000تومان
طرح توجیهی گاو شیری 10 راسی نگارش بهمن سال 96  با فرمت سایت کارا مقدار وام 84 میلیون تومان


طرح توجیهی گوسفند داشتی عشایری  ظرفیت 150 راس نگارش 10 بهمن 96 مطابق با فرمت سامانه کارا
قیمت    رایگان
طرح توجیهی گوسفند داشتی عشایری  ظرفیت 150 راس نگارش 10 بهمن 96 مطابق با فرمت سامانه کارا


طرح توجیهی گوساله پرواری 50 راسی نگارش بهمن 96 برای سایت کارا
قیمت    10000تومان
طرح توجیهی گوساله پرواری 50 راسی نگارش بهمن 96 برای سایت کارا   مق


طرح توجیهی بره پرواری 500 راسی برای سایت کارا نگارش بهمن 96
قیمت    10000تومان
طرح توجیهی بره پرواری 500 راسی ب


طرح توجیهی زنبورداری نگارش بهمن 96 مخصوص سایت کارا  مقدار وام 50 میلیون
قیمت    10000تومان
طرح توجیهی زنبورداری نگارش بهمن 96 مخصوص سایت کارا  مقدار وام 50 میلیون


طرح توجیهی گوساله پرواری 100 راسی نگارش  بهمن سال 96  مخصوص سایت کارا
قیمت    10000تومان
طرح توجیهی گوساله پرواری 100 راسی نگارش  بهمن سال 96  مخصوص سایت کارا


طرح توجیهی پرورش غاز  نگارش بهمن سال 96 برای سامانه کارا
قیمت    10000تومان
طرح توجیهی پرورش غاز  نگارش بهمن سال 96 برای سامانه کاراطرح توجیهی تالار پذیرایی  نگارش شده در بهمن 96 برای سامانه کارا
قیمت    10000تومان
طرح توجیهی تالار پذیرایی  نگارش شده در بهمن 96 برای سامانه کارا<


طرح توجیهی گوساله پرواری 25 راسی نگارش بهمن 96 برای سایت کارا
قیمت    رایگان
طرح توجیهی گوساله پرواری 25 راسی نگارش بهمن 96 برای سایت کارا


طرح توجیهی زنبورداری نگارش بهمن 96 مخصوص سایت کارا
قیمت    10000تومان
طرح توجیهی زنبورداری نگارش بهمن 96 مخصوص


طرح توجیهی بره پرواری 200 راسی برای سایت کارا نگارش بهمن 96
قیمت    10000تومان

طرح توجیهی بره پرواری 200 راسی برای سایت کارا نگارش بهمن 96