پکیج راهنمای جامع آموزش پرورش گوسفند به همراه جیره و طرح توجیهی

پکیج راهنمای جامع آموزش پرورش گوسفند به همراه جیره و طرح توجیهی

پکیج راهنمای جامع پرورش گوسفند
پرورش گوسفند به دلیل برخورداری از یکسری مزایا از جمله سبک وزن بودن، توان سازگاری بالا در شرایط آب و هوایی متغیر و خشک، قابلیت رشد حتی با فقیرترین علوفه و جیره غذایی، ضریب تبدیل مناسب، برگشت سریع سرمایه و ... توانسته نظر افراد بی شماری را به