تحقیق رایگان رله زماني يا تايمر

تحقیق رایگان رله زماني يا تايمر


فهرست

رله زماني يا تايمر

مقدمه واصول كار رله ها :

توضيحاتي درباره رله زمانی

رله زمانی (تایمر)و انواع آن

رله زمانی موتوری ی

پروژه کارآفرینی تولید پیچ و مهره 94

پروژه کارآفرینی تولید پیچ و مهره 94

ویرایش این پروژه مربوط به سال 1394 می باشد و شامل
خلاصه طرح : (پی دی اف + فایل ورد)ویرایش 1394
موضوع طرح :پروژه کارآفرینی تولید پیچ و مهره 94
ظرفیت
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کـل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
دوره بازگشـت سرمایه
اشتغالزایی
توجیه اقتصادی
سرمایه گذاری ثابت
الف – 1 ) زمیـن
الف – 2 ) محوطه سازی
الف –

پروژه کارآفرینی پرورش گاو شيري 20 راس

پروژه کارآفرینی پرورش گاو شيري 20 راس

خلاصه طرح
موضوع طرح
ظرفیت
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کـل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
دوره بازگشـت سرمایه
اشتغالزایی
توجیه اقتصادی
سرمایه گذاری ثابت
الف – 1 ) زمیـن
الف – 2 ) محوطه سازی
الف – 3 ) ساختمانها
الف – 4 ) ماشین‌آلات
الف – 5 ) تاسیسات
الف – 6 ) وسایل نقلیه
الف – 7 ) تاسیسات اداری

پروژه کارآفرینی تولید كود كمپوست

پروژه کارآفرینی تولید كود كمپوست

خلاصه طرح
موضوع طرح
ظرفیت
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کـل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
دوره بازگشـت سرمایه
اشتغالزایی
توجیه اقتصادی
سرمایه گذاری ثابت
الف – 1 ) زمیـن
الف – 2 ) محوطه سازی
الف – 3 ) ساختمانها
الف – 4 ) ماشین‌آلات
الف – 5 ) تاسیسات
الف – 6 ) وسایل نقلیه
الف – 7 ) تاسیسات اداری

پروژه کارآفرینی كشتارگاه دام

پروژه کارآفرینی كشتارگاه دام

خلاصه طرح
موضوع طرح
ظرفیت
محل اجرای طرح
سرمایه گذاری کـل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
دوره بازگشـت سرمایه
اشتغالزایی
توجیه اقتصادی
سرمایه گذاری ثابت
الف – 1 ) زمیـن
الف – 2 ) محوطه سازی
الف – 3 ) ساختمانها
الف – 4 ) ماشین‌آلات
الف – 5 ) تاسیسات
الف – 6 ) وسایل نقلیه
الف – 7 ) تاسیسات اداری

پروژه کارآفرینی کشت يونجه و توليد علوفه( 400 هکتار)

پروژه کارآفرینی کشت يونجه و توليد علوفه( 400 هکتار)

ویرایش این پروژه مربوط به قبل از سال 1388 می باشد .
این پروژه شامل زمین
ماشین آلات
نیروی انسانی
حقوق و دستمزد
مواد اولیه
و... است

طرح توجیحی صيفي جات گلخانه اي به ظرفيت 6000 مترمربع

طرح توجیحی صيفي جات گلخانه اي به ظرفيت 6000 مترمربع

ویرایش این پروژه مربوط به قبل از سال 1388 می باشد .
این پروژه شامل زمین
ماشین آلات
نیروی انسانی
حقوق و دستمزد
مواد اولیه
و... است

پروژه کارآفرینی شاليکوبي و حبوبات

پروژه کارآفرینی شاليکوبي و حبوبات

ویرایش این پروژه مربوط به قبل از سال 1388 می باشد .
این پروژه شامل زمین
ماشین آلات
نیروی انسانی
حقوق و دستمزد
مواد اولیه
و... است

پروژه کارآفرینی زراعت گياهان علوفه اي(400 هکتار)

پروژه کارآفرینی زراعت گياهان علوفه اي(400 هکتار)

ویرایش این پروژه مربوط به قبل از سال 1388 می باشد .
این پروژه شامل زمین
ماشین آلات
نیروی انسانی
حقوق و دستمزد
مواد اولیه
و... است

پروژه کارآفرینی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی(1500هکتارخ

پروژه کارآفرینی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی(1500هکتارخ

ویرایش این پروژه مربوط به قبل از سال 1388 می باشد .
این پروژه شامل زمین
ماشین آلات
نیروی انسانی
حقوق و دستمزد
مواد اولیه
و... است

پروژه کارآفرینی پرورش خيار درختي

پروژه کارآفرینی پرورش خيار درختي

ویرایش این پروژه مربوط به قبل از سال 1388 می باشد .
این پروژه شامل زمین
ماشین آلات
نیروی انسانی
حقوق و دستمزد
مواد اولیه
و... است

پروژه کارآفرینی توليد ادوات کشاورزي ظرفيت 75 تن در سال

پروژه کارآفرینی توليد ادوات کشاورزي ظرفيت 75 تن در سال

ویرایش این پروژه مربوط به قبل از سال 1388 می باشد .
این پروژه شامل زمین
ماشین آلات
نیروی انسانی
حقوق و دستمزد
مواد اولیه
و... است

پروژه کارآفرینی باغ داری و پرورش میوه جات با ظرفیت 15 هکتار

پروژه کارآفرینی باغ داری و پرورش میوه جات با ظرفیت 15 هکتار

ویرایش این پروژه مربوط به قبل از سال 1388 می باشد .
این پروژه شامل زمین
ماشین آلات
نیروی انسانی
حقوق و دستمزد
مواد اولیه
و... است

پروژه کارآفرینی پرورش و نگهداري زنبور عسل(1000کندو)

پروژه کارآفرینی پرورش و نگهداري زنبور عسل(1000کندو)

ویرایش این پروژه مربوط به قبل از سال 1388 می باشد .
این پروژه شامل زمین
ماشین آلات
نیروی انسانی
حقوق و دستمزد
مواد اولیه
و... است


 

پرورش و نگهداري زنبور عسل با ظرفيت هفتـصد کندو

پرورش و نگهداري زنبور عسل با ظرفيت هفتـصد کندو

ویرایش این پروژه مربوط به قبل از سال 1388 می باشد .
این پروژه شامل زمین
ماشین آلات
نیروی انسانی
حقوق و دستمزد
مواد اولیه
و... است


 

پرورش و نگهداري زنبور عسل با ظرفيت هشتصدوپنجاه کندو

پرورش و نگهداري زنبور عسل با ظرفيت هشتصدوپنجاه کندو

ویرایش این پروژه مربوط به قبل از سال 1388 می باشد .
این پروژه شامل زمین
ماشین آلات
نیروی انسانی
حقوق و دستمزد
مواد اولیه
و... است

پروژه کارآفرینی پرورش موز گلخانه اي

پروژه کارآفرینی پرورش موز گلخانه اي

ویرایش این پروژه مربوط به قبل از سال 1388 می باشد .
این پروژه شامل زمین
ماشین آلات
نیروی انسانی
حقوق و دستمزد
مواد اولیه
و... است

پرورش ماهي قزل‌آلا با ظرفيت هـشتاد تن در سـال

پرورش ماهي قزل‌آلا با ظرفيت هـشتاد تن در سـال

ویرایش این پروژه مربوط به قبل از سال 1388 می باشد .
این پروژه شامل زمین
ماشین آلات
نیروی انسانی
حقوق و دستمزد
مواد اولیه
و... است

پرورش گل و گياهان زينتي با ظرفيت توليد 900 هزار شاخه گل بريده و 20 هزار گلدان گياه آپارتماني

پرورش گل و گياهان زينتي با ظرفيت توليد 900 هزار شاخه گل بريده و 20 هزار گلدان گياه آپارتماني

ویرایش این پروژه مربوط به قبل از سال 1388 می باشد .
این پروژه شامل زمین
ماشین آلات
نیروی انسانی
حقوق و دستمزد
مواد اولیه
و... است

پروژه کارآفرینی پرورش گل و گياه در گلخانه

پروژه کارآفرینی پرورش گل و گياه در گلخانه

ویرایش این پروژه مربوط به قبل از سال 1388 می باشد .
این پروژه شامل زمین
ماشین آلات
نیروی انسانی
حقوق و دستمزد
مواد اولیه
و... است

پرورش گل و گياه در گلخانه ( پيتوس و نخل زينتي ) با ظرفيت دوهزار متر مربع

پرورش گل و گياه در گلخانه ( پيتوس و نخل زينتي ) با ظرفيت دوهزار متر مربع

ویرایش این پروژه مربوط به قبل از سال 1388 می باشد .
این پروژه شامل زمین
ماشین آلات
نیروی انسانی
حقوق و دستمزد
مواد اولیه
و... است

پروژه کارآفرینی پرورش گـاو شيري با ظرفيت 50 راس

پروژه کارآفرینی پرورش گـاو شيري با ظرفيت 50 راس

ویرایش این پروژه مربوط به قبل از سال 1388 می باشد .
این پروژه شامل زمین
ماشین آلات
نیروی انسانی
حقوق و دستمزد
مواد اولیه
و... است

پروژه کارآفرینی پرورش کرم ابريشـم با ظرفيت 600 جعبه در يک دوره

پروژه کارآفرینی پرورش کرم ابريشـم با ظرفيت 600 جعبه در يک دوره

ویرایش این پروژه مربوط به قبل از سال 1388 می باشد .
این پروژه شامل زمین
ماشین آلات
نیروی انسانی
حقوق و دستمزد
مواد اولیه
و... است

پرورش قـارچ خوراکـي با ظرفيت يکـصد تن در سال

پرورش قـارچ خوراکـي با ظرفيت يکـصد تن در سال

ویرایش این پروژه مربوط به قبل از سال 1388 می باشد .
این پروژه شامل زمین
ماشین آلات
نیروی انسانی
حقوق و دستمزد
مواد اولیه
و... است

پرورش صيفي‌جات گلخانه‌اي با ظرفيت توليد 200 تن خيار در سال

پرورش صيفي‌جات گلخانه‌اي با ظرفيت توليد 200 تن خيار در سال

ویرایش این پروژه مربوط به قبل از سال 1388 می باشد .
این پروژه شامل زمین
ماشین آلات
نیروی انسانی
حقوق و دستمزد
مواد اولیه
و... است

12