تهیه طرح توجیهی ،از ضررهای هنگفت مالی و اعتباری جلوگیری می کند.هر ایده ای تا روی کاغذ ریز نشود قابلیت اجرا پیدا نمی کند

طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمز | برآورد هزینه کارگاه بسته بندی گوشت قرمز

معرفی طرح:
هدف از تهیه طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمز برآورد هزینه ای راه اندازی یک سالن بسته بندی گوشت با ظرفیت 9360 تن گوشت در سال است , برای اینکه بدانید برای راه اندازی یک سالن بسته بندی گوشت چه امکاناتی وچقدر سرمایه نیاز دارید این طرح می تواند کمک زیادی به شما کند , زیرا در این طرح هزینه لازم برای خرید دستگاه بسته بندی گوشت ,سرمایه در گردش و سرمایه ثابت و همچنین  برآورد دقیق سرمایه گذاری کل پروژه محاسبه شده است,  یکی از شرایط مجوز بسته بندی گوشت داشتن یک طرح توجیهی دقیق است . فعالیت های  دیگری در زمینه بسته بندی وجود  دارند از جمله طرح توجیهی بسته بندی پای مرغ , بسته بندی گوشت شترمرغ و ... ,  که ره اندازی آنها مسلتزم داشتن مجوز و سرمایه کافی است و شما با توجه به امکانات و سرمایه ای که در اختیار دارید می توانید اقدام به راه اندازی یک سالن بسته بندی گوشت قرمز یا شرکت بسته بندی گوشت شترمرغ و یا هر فعالیت دیگری در زمینه بسته بندی گوشت قرمز و گوشت مرغ و ماهی داشته باشید .

طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمز

بسته بندی گوشت قرمز
بسته بندی گوشت قرمز از اهمیت ویژه ای برخوردار است , به این دلیل بسته بندی گوشت اهمیت دارد زیرا گوشت به سرعت فاسد می شود و در صورتی که موارد بهداشتی  به درستی رعایت نشود ع گوشت میتواند  محلی برای جذب میکروب ها و باکتری ها باشد , بنابراین بسته بندی گوشت قرمز می تواند تاثیر بسیار مثبتی در نگهداری و همچنین سهولت در حمل و نقل داشته باشد.


مزیت بسته بندی گوشت قرمز:

کاهش آلودگی های گوشت
  ماندگاری بیشتر
جلوگیری از فساد زود هنگام گوشت
حمل و نقل آسان برای خرده فروشی و فروش در فروشگاه ها
   چیدمان جذاب و بهینه در قفسه فروشگاه
    بهینه سازی مدیریت موجودی کالا در فروشگاه ها
    دید بهتر محصول (شفافیت)
مصرف آسان بدلیل نداشتن کاهش ضایعات
قابلیت بسته بندی در اندازه ها و وزن های مختلف


شرایط مجوز بسته بندی گوشت

هر گونه فراوری گوشت تنها با اخذ مجوز دامپزشکی مجاز است، بسته‌بندی به تنهایی ملاک بهداشتی بودن فراورده‌های خام دامی نیست بلکه بسته‌بندی باید دارای برچسب کامل مشخصات باشد , واحدهایی مجاز به بسته بندی و قطعه بندی، فیله کردن هستند که  که دارای پروانه بهداشتی بهره‌بردای از دامپزشکی و زیر نظر مسئول فنی بهداشتی دامپزشکی باشند .

مشخصات سالن بسته بندی برای گرفتن مجوز:
كارگاه بسته بندي فرآورده هاي خام دامي وابسته به مركز عرضه , بايد شرايط زير را دارا باشد: 1-  در بخش عرضه مواد غذايي و كاملاﹰ مجزا تفكيك كامل فيزيكي(از ساير واحدهاي عرضه مستقر در مركز باشد .
2- داراي امكانات و تجهيزات اختصاصي براي هر يك از فرآورده هاي خام دامي برابر مفاد اين دستورالعمل باشد.
3- هر يك از كارگاههای بسته بندی )گوشت قرمز، گوشت مرغ ، ماهی و میگو(بايد بـا اسـتفاده از جدا كننـده هـاي مناسب )محكم،مقاوم و قابل شستشو و ضدعفوني (از يكديگر جداشده باشد.


تبصره- به منظور ارائه بهتر خدمات و اطمينان بخشي مشتريان در رعايت الزامات بهداشتي توسط پرسنل كارگاه، سـالن عمليات بايد در معرض ديد مشتريان باشد .براي اين منظور متصدي كارگاه ميتواند از طلق هاي روشن و ياشيشه هاي نشكن در قسمت پيشخوان كارگاه استفاده نمايد.


4-  متصدي كارگاه صرفا "مجاز به قطعه بندي،فرآوری،بسته بندي و نشانه گذاري و عرضه فرآورده هـاي خـام دامـي مندرج در پروانه مي باشد و بهره گيري از كارگاه براي ساير فرآورده ها بصورت همزمـان و يـا غيرهمزمـان تحـت هـر شرايطي ممنوع ميباشد.

5-  فرآورده هاي خام دامي بسته بندي شده در كارگاه وابسته به مركز، قابل عرضه صرفا" در همان مرکز ميباشند.
6- قطعه بندي،فرآوري، شانه گذاري فرآورده هاي خام دامي در اين كارگاه ها مي توانند بنا به درخواست و با حضور مشتري انجام شده و يا بدون حضور مشتري آماده عرضه شوند  .

طرح توجیهی بسته بندی گوشت


. تبصره1- نصب تابلو با درج مشخصات زير در محل كارگاه به نحوي كه قابل رؤيت براي عموم باشد،الزامي است
* نام كارگاه بسته بندي عنوان »وابسته به مركز عرضه«

كد پروانه بهداشتي بهره برداري از اداره كل


تبصره2- نصب تابلو و يا علائم هشدار دهنده جهت رعایت بهداشت و ممنوعيت مصرف دخانيات بـه نحوي كه قابل رؤيت براي عموم باشد، الزامي است.


 7- کارگاه بسته بندي بايد فضاي كافي و مناسب براي انجام عمليات در شرايط بهداشتي را دارا باشد.
8- حداقل ظرفيت توليدكارگاه، يك تن در روز و حداكثر آن ٥/٢تن در روز درنظر گرفته مي .شود
9- حداقل مساحت سالن عمليات مطابق جدول زيردر نظر گرفته مي شود:


جدول- حداقل مساحت سالن عمليات كارگاه بسته بندي وابسته

 شرایط مجوز بسته بندی گوشت

 

فهرست مطالب موجود در طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمز نگارش سال 98:
برآورد زمین  یا مکان مناسب برای طرح توجیهی
بسته بندی گوشت قرمز
برآورد محوطه سازی های لازم
برآورد هزینه ساخت و ساز و یا تعمیر سالن
بسته بندی گوشت قرمز
برآورد هزینه خرید و لیست ماشین آلات و تجهیزات
برآورد تاسیسات عمومی و تجهیزات (تاسیسات)
برآورد وسایل حمل و نقل

برآورد تجهیزات لازم برای طرح توجیهی
بسته بندی گوشت قرمز
برآورد آب ،برق ،سوخت مصرفی
برآورد هزینه تعمیرات ونگهداری
برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی

برآورد هزینه ثابت
برآورد هزینه های سرمایه ای
برآورد هزینه قبل از بهره برداری
برآورد سرمایه در گردش مثل خرید گوشت و...
برآورد نحوه سرمایه گذاری کل طرح توجیهی
بسته بندی گوشت قرمز
 برآورد هزینه استهلاک پس از اجرای توسعه :
برآورد هزینه تولید سالیانه

برآورد قیمت تمام شده
قیمت فروش
درصد فروش در نقطه سربه سر
برآورد سود و زیان ویژه
برآورد سرمایه ثابت سرانه
برآورد کل سرمایه گذاری سرانه
برآورد نرخ بازدهی سرمایه
برآورد دوره برگشت سرمایه
برآورد درصد فروش در نقطه سربه سر
برآورد ارزش افزوده خالص و نا خالص و نسبت های آن

خلاصه گزارش طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمز سال 99

1-عنوان فعاليت:

بسته بندی گوشت قرمز

2-ظرفيت :

9360 تن

3-مجري طرح:

-

4-محل اجرا :

-

5-اشتغال طرح :

40نفر

6-سرمايه ثابت طرح :

487788.75میلیون ریال معادل چهل و هشت میلیارد و هفتصد و هفتاد و هشت میلیون تومان

7-سرمايه در گردش :

1540122.89میلیون ریال معادل یکصد و پنجاه و چهار میلیارد و دوازده میلیون تومان

8-سرمايه گذاري کل طرح :

2027911.65میلیون ریال معادل دویست و دو میلیارد و هفتصد و نود و یک میلیون تومان

9-ميزان زمين طرح :

10000متر مربع

10-ميزان زمين بنا :

22768متر

11-ميزان تسهيلات مورد نياز :

1542274.394میلیون ریال معادل یکصد و پنجاه و چهار میلیارد و دویست و بیست و هفت میلیون تومان

12-نوع تسهيلات :

وام 5 ساله

13-نقطه سربه سر :

43.75%

14-مدت برگشت سرمايه :

5سال

15-نرخ بازدهي سرمايه :

53.76%

16-تورم :

30%

16-نرخ تنزیل :

%18

 

طرح دارای 36 صفحه فایل ورد و پی دی اف و نگارش سال 99 می باشد. (pdf - word)

نویسنده

سمیه ملکی
قیمت:   40000تومان

جهت سفارش طرح توجیهی با خانم مهندس ملکی تماس بگیرید.(09015516984)

ممکن است از این مطالب خوشتان بیاید

مطالب مرتبط
معرفی دوستان و همکاران

دیدگاه های شما

افزودن یک دیدگاه