شرکت پیشگامان صنعت ایران - خطوط تولید ,ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

شرکت پیشگامان صنعت ایران - خطوط تولید ,ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

معرفی شرکت پیشگامان صنعت

گروه مهندسی و بازرگانی پیشگامان صنعت ایران با همت گروهی از اساتید ، کارشناسان مجرب  ، متخصصین و مهندسان توانمند در رشته‌های صنایع ، مکانیک ، برق ، پلیمر، مدیریت ، بازرگانی و اقتصاد و با همکاری مجموعه ای از سازندگا